Harry Potter a Relikvie smrti

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu primaDVD.cz, prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám, vyjma některých subjektů, které se spolupodílí na zajištění dodávky zboží nebo jiných operací související s konkrétné objednávkou, jakými jsou např. dopravci.
Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak mailem nebo telefonicky. Své údaje můžete také měnit v zákaznické sekci.
Seznam témat